Re: [賣/ 高雄] Lenovo Thinkpad T495

看板 Nb-Shopping
時間
留言 1則留言,1人參與討論
推噓 1  ( 1推 0噓 0→ )
在看dell相同cpu 跟ssd的那台 大概賣17000 https://24h.m.pchome.com.tw/prod/DHAI5H-1900AZ9ZV-000 你這台12000願意賣嗎? --
1Fa24285293: 我考慮考慮 49.216.218.228 11/22 01:18

nb-shopping 最新熱門文章